Fotografie: Rekonštrukcia dráhy, október 2007

Fotografia Fotografia Fotografia
Fotografia Fotografia Fotografia
Fotografia Fotografia Fotografia
Fotografia Fotografia